AYDINLATMA METNİ

Üyeliğiniz sırasında paylaşmış olduğunuz ad, soyad, email adresi, meslek bilgileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu/Genel Veri Koruma Yönetmeliği/Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası kapsamında Makromusic tarafından İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak hizmetimizi kullanıcı olarak kullanmak için çevrimiçi kayıt olduğunuzda ve bilgilerinizi doldurduğunuzda işlenmekte ve aynı amaçlarla gerekli olması halinde tedarikçilerimize aktarılmaktadır. Söz konusu işleme faaliyetlerine ve haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgi için artists.makromusic.com adresinde yer alan Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.